Solymár templom

2083 Solymár, Templom tér 8.

Solymári katolikus templom nagy csillárjának javítása.
A képen balról jobbra: Kocsán Gábor+ Grünberger Tamás, Grünberger Gábor Tamás

Szűz Mária neve templom

A község római katolikus temploma 17821785 között épült késő barokk stílusban, építtetője Majthényi Károly földesúr volt. A Majthényi-család emlékiratai szerint Mangel János óbudai ácsmester tervezte, a kivitelezésben rajta kívül közreműködött még Biedermayer Ferenc budai ácsmester, Dávid József kőfaragó és Probst Gáspár asztalos is.[22] Szűz Mária tiszteletére) szentelték fel. Említést érdemel barokk főoltára Falconer József Ferenc főoltárképével, szószéke és a sekrestye szekrénye, tulipántos pántokkal. (Az óbuda-kiscelli trinitárius kolostor templomából az 1700-as évek végén ide került főoltár, és az azonos eredetű szószék is Bebo Károly neves barokk szobrászművész munkája.)

  
FŐOLDAL                                                                                                                                      REFERENCIA